2017 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI

SVEIKINAME 2017 METŲ KONKURSO NUGALĖTOJUS!

1 VIETA – komanda JAJC idėja – Sveiko,greito maisto užkandinė kurioje butu tiekiami žalieji kokteiliai, šviežios sultys, šviežios salotos, natūralūs jogurtai, vaisiai ir t.t.)
2 VIETA – komanda „Kartu lengviau„ idėja – „Transporto ir būtiniausių buities bei maisto paslaugu tiekimas rajono žmonėms su negalia“
3 VIETA – (dvi trečios vietos) – Lukas Svirplys idėja – vidaus ir lauko darbų įmonė (namu tvarkymas, aplinkos tvarkymas ir t.t )
                                               – Liudas Česnulis idėja – istorinių asmenybių kilusių iš Joniškio krašto atvaizdai ant rūbų.

Fotografijas iš apdovanijimų iteikimo rasite čia: VERSLO IDĖJOS JONIŠKIO KRAŠTUI KONKURSO NUGALĖTOJAI

 

Kur rasti idėją naujam verslui? Šiek tiek įdomios informacijos, kuri galbūt sužadins vaizduotę ir įkvėps naujai verslo įdėjai rasite čia VERSLO NIŠOS

VERSLO IDĖJOS JONIŠKIO KRAŠTUI KONKURSO NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Verslo idėjos Joniškio kraštui konkurso nuostatai nustato tvarką, pagal kurią Joniškio rajono gyventojai gali dalyvauti verslo idėjos Joniškio kraštui konkurse (toliau – Konkursas).
 3. Konkursą organizuoja Joniškio verslininkų asociacija bendradarbiaudama su Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru.

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Konkurso tikslas – skatinti jaunų Joniškio rajono žmonių verslumą.
 3. Konkurso uždaviniai:

4.1. Paskatinti jaunų žmonių domėjimąsi verslo, naujų produktų ar paslaugų kūrimu ir plėtra Joniškio rajone;

4.2. Lavinti jaunų žmonių kūrybiškumą ir pragmatiškumą.

4.3. Paskatinti originalių verslo idėjų įgyvendinimą, keliant Joniškio krašto jaunų žmonių verslumą.

 

III. KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse gali dalyvauti visi Joniškio rajono mokyklų  9–12 klasių ir I–IV gimnazinių klasių moksleiviai, bei amenys iki 30 m. amžiaus.
 2. Dalyvauti galima individualiai arba grupėmis, sudarytomis ne daugiau kaip iš 5 narių.

 

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA
 2. Konkurso užduotis – verslo idėjos Joniškio miestui sukūrimas (toliau – idėja).
 3. Idėjų pateikimo terminas – 2017 metų lapkričio 21 diena, 15:00 val. Vėliau nurodyti termino pateiktos idėjos vertinamos nebus.
 4. Idėjos teikiamos Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorei Jurgitai Bučinskienei elektroniniu paštu vic@jvic.lt arba pristatant tiesiogiai adresu Žemaičių g. 9, Joniškis.
 5. Idėjos aprašymas pateikiamas užpildžius pristatymo formą (1 priedas).
 6. Idėjos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba.

 

 1. KONKURSO REZULTATŲ VERTINIMAS
 2. Konkurso metu bus atrinktos 3 geriausios verslo idėjos, kurių autoriai bus apdovanoti piniginiais prizais.
 3. Konkursui pateiktas idėjas vertins 5 asmenų komisija, sudaryta iš verslo ir savivaldos atstovų.
 4. Idėjos vertinimo kriterijai:

14.1. idėjos originalumas (30 balų) – pateikta idėja turi būti originali, išsiskirti iš jau esamų verslų. Idėjos originalumas turi būti atskleistas idėjos aprašyme.

14.2. idėjos atitikimas rinkos poreikiams (20 balų)– idėja turi būti tinkama įgyvendinti Joniškio rajone ir atitikti šio krašto poreikius bei turimą potencialą.

14.3. idėjos inovatyvumas (15 balų) – idėja turi būti pažangi, tinkanti šių dienų žmonių poreikiams.

14.4. Idėjos konkurencingumas (15 balų) – idėjos aprašyme turi būti atskleista, kaip ji sugebės išsilaikyti rinkoje ir, kodėl ji gali turėti paklausą.

14.5. Idėjos realistiškumas (10 balų) – verslo idėja turi būti realiai įgyvendinama. Jos aprašyme turi būti pagrįsta, kaip ji būtų įgyvendinama ir kokie ištekliai tam reikalingi.

14.6. Idėjos pristatymo kokybė ir pasiruošimas (10 balų) – idėjos pristatymas turi būti tvarkingas, nuoseklus, apimantis visas 10 punkte išvardintas dalis.

 1. Konkurso prizinis fondas – 200 eurų, kurį įsteigė Joniškio verslininkų asociacija: I vieta – 100 eur, II vieta – 50 eur, III vieta – 50 eur.
 2. Konkurso nugalėtojams piniginiai prizai bus įteikiami grynais pinigais 2017m. lapkričio 24d. Laimėtojai neįsipareigoja įgyvendinti savo verslo idėjos.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Informacija apie Konkursą skelbiama Joniškio rajono laikraštyje „Sidabrė“, Joniškio turizmo ir verslo informacijos Facebook profilyje https://www.facebook.com/JoniskioTVIC/, Joniškio verslininkų asociacijos internetinėje svetainėje www.jva.lt , Joniškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.joniskis.lt.
 3. Daugiau informacijos – telefonu 8-426 52388, 8-646 25983 arba el. p. vic@jvic.lt,
 4. Konkursui pateiktos idėjos nebus grąžinamos.

 

 

 1. Priedas (atsisiųsti)

Joniškio krašto VERSLO IDĖJOS APRAŠYMAS

 

Komandos pavadinimas bei sudėtis

(Nurodyti visų komandos narių, vardus ir pavardes, mokyklos pavadinimą, klases, kontaktinį telefono numerį,el. pašto adresą ,taip pat konsultantą, jeigu toks yra)

 

 

Trumpai pristatykite verslo idėją (min 1000 spaudos ženklų): (Kokia Jūsų verslo idėjos esmė? Kokia paslauga/produktas pristatomas vartotojui? Kuo Jūsų paslauga/produktas išskirtinis, patrauklus vartotojui? Kokie siūlomos verslo idėjos privalumai ir trūkumai?)

 

Įvertinkite verslo idėjos rinkos apžvalgą (min 1000 spaudos ženklų):

(Atlikite rinkos analizę: kas Jūsų tiesioginiai konkurentai? Kuo Jūsų paslauga/produktas pranašesnis už konkurentų? Kokiomis priemonėmis stengsitės pritraukti vartotojus?)

 

 

 

 Aprašykite verslo idėjos pardavimų skatinimo procesą (min 1000 spaudos ženklų):

(Kas yra Jūsų tikslinis vartotojas? Kokiomis priemonėmis sukurtą produktą/paslaugą pristatysite vartotojui? Kaip skatinsite produkto/paslaugos pardavimus?)

 

 

 

Įvertinkite finansines galimybes (min 1000 spaudos ženklų):

(Kiek kainuos Jūsų siūlomos verslo įdėjos įgyvendinimas ( preliminarūs paskaičiavimai ) ? Iš kur  planuojami  finansavimo šaltiniai įdėjai įgyvendinti ?Per kurį laiką planuojamas investicijos atsiperkamumas  ? )