VERSLUMO SKATINIMAS PER VERSLO ANGLŲ KALBOS MOKYMUS

Įgyvendinant Joniškio miesto vietos veiklos grupės strategiją patvirtintas dar vienas projektas, kurį įgyvendins Joniškio verslininkų asociacija!!!

„VERSLUMO SKATINIMAS PER VERSLO ANGLŲ KALBOS MOKYMUS“

Projekto tikslas – jauno verslo atstovų ir darbuotojų kompetencijų didinimas ugdant ir stiprinant Joniškio miesto gyventojų verslumą per verslo anglų kalbos mokymus. Projekto uždavinys – gerinti jauno verslo atstovų ir darbuotojų gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo verslo vystymo ir plėtojimo. Numatoma įgyvendinti projekto veiklą – anglų verslo kalbos mokymasis.Verslo anglų kalbos mokymai bus vykdomi grupelėse po keturis asmenis, nes tuomet vyksta efektyvesni kalbų mokymai. Bendraujant mažose grupelėse mokymų dalyviai drąsiau bendrauja, lektorius gali skirti didesnį dėmesį mokymo dalyiui. Vienos grupės mokymų trukmė 80 ak. Val. 1 mokymų užsiėmimo trukmė 2 ak. Val. Mokymų užsiėmimai vyks 2 k. po 2 ak. Val. per 1 sav. Mokymų trukmė – 6 mėnesiai. Neformalių mokymų metu bus ugdomi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymo, kalbėjimo, klausymo ir rašymo). Mokymų metu bus mokoma verslo anglų kalbos (derybų žodynas, komerciniai pasiūlymai, produktų reklama, užpildyti produkto aprašymus, apmokėjimo operacijos, laiškų rašymas..t.t.).
Laukiami rezultatai: Įgyvendinus verslo anglų kalbos mokymus, dalyviai galės lengviau integruotis į rinką, plėsti savo verslą tarptautinėje erdvėje. Bus organizuoti du informacijos sklaidos renginiai: vienas renginys bus organizuotas kartu su Joniškio turizmo ir verslo centru, kurio metu bus pristatytas projektas Joniškio miesto verslo atstovams, o antras renginys bus skirtas projekto rezultatams pristatyti, kurio metu kiekvienas dalyvis pristatys savo verslą anglų kalba Joniškio atvirame jaunimo centre Joniškio jaunimui, taip skatindami jaunimą domėtis verslu ir jo teikiamomis galimybėmis. Savanoriai organizuos renginius, kvies dalyvius, padės pasiruošti pranešimus. Projekto metu 8 dalyviai įgis verslo anglų kalbos įgūdžių, kurie pagerins jų įsidarbinimo galimybes bei verslo galimybes.
Projekto vertė – 7222,81 Eur. Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir LR biudžeto lėšų. Projekto vykdytojas prisideda savanorišku darbu prie veiklų vykdymo.