ĮGYK PRANAŠUMĄ DARBO RINKOJE!

UAB „HRZ“ su partneriu Joniškio verslininkų asociacija įgyvendina projektą “ĮGYK PRANAŠUMĄ DARBO RINKOJE!”, Joniškio mieste. Projekto dalyviai 15 asm. dalyvaus „Virėjo“ ir „Padavėjo” praktinių darbo įgūdžių įgijimo ir ugdymo darbo vietoje veiklose. Projekto dalyviai UAB „HZR“ pramogų centre, restorane, kavinėje „Žilvinas“ įgis darbo praktikos dirbant virėjų ir padavėjo darbus, dalyvaujant įmonės veiklos darbo procesuose ir kasdieninėje darbinėje veikloje. Virėjai projekto dalyviai praktiniuose mokymuose susipažins su darbo saugos ir higienos darbui, darbo vietai, žaliavoms, gaminiams reikalavimais, išmoks gaminti pusgaminius ir karštus patiekalus ir juos apipavidalinti, salotas ir garnyrą ir jų apipavidalinimą, kulinarinio paveldo patiekalų gaminimo, saldžiųjų patiekalų gaminimo ir kt. Padavėjai projekto dalyviai įgis lankytojų aptarnavimo maitinimo įmonėse ir baruose organizavimo, maisto prekių asortimento, profesinės etikos, darbo su kasos aparatais gebėjimų. Projekto dalyviams bus priskirti įmonės darbuotojai meistrai, kurie perteiks darbo įgūdžius ir žinias.

Bus vykdomi įsidarbinimo galimybes didinantys renginiai „Tematinė vakarienė“ ir socialinė akcija „Pyrago diena“ potencialiems darbdaviams, kurių metu projekto dalyviai virėjai ir padavėjai, galės pademonstruoti įgytus darbinius įgūdžius. Dalyviai dalindami pyragą, rinks lėšas socialinei problemai išspręsti ar socialiai atskirtiems asmenims pagelbėti. Projektas bus įgyvendinamas 13 mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės plėtros strategiją ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų.